Kontakt:

Obecní úřad
Poběžovice u Přelouče 9
535 01 Poběžovice u Přelouče

Telefon: 608 204 051
oupobezovice@volny.cz

Kontejnery na sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Od 23.3 do 26.3. 2017 budou přistaveny kontejnery na sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

.

Nebezpečný odpad:

pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy v původních obalech, obaly od barev (vkládejte do sudů, které jsou v kontejneru, aby nedošlo k následnému vylití), mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky.
 
  .

Velkoobjemový odpad:

Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou určeny výhradně pro objemný odpad od občanů (fyzické osoby), nikoliv pro odpad z živností. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, matrace, kočárky, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Zásadně se nesmí do objemného odpadu odkládat lednice, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.).

.

NEVOZTE DO SBĚRU !!! Stavební suť, biologický odpad, sudy (asfalt), eternit.

Autor: Šefránek Petr; vytvořeno: 3. 3. 2018 10:33