Kontakt:

Obecní úřad
Poběžovice u Přelouče 9
535 01 Poběžovice u Přelouče

Telefon: 608 204 051
oupobezovice@volny.cz

A R C H I V

Zde naleznete historii dokumentů vyvěšených na úřední desce, kromě zápisů ze zasedání OZ a rozpočtů. Ty jsou k dispozici v příslušných složkách pod záložkou Dokumenty.

Přílohy ke stažení:

Informace od MŽP: zahájení zjišťovacího řízení k plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe : Vyvěšeno 26. 1. 2015, Sejmuto: 10. 2. 2015 240.0 KB
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 62.6 KB
Záměr směna pozemků - č.j.2/2016 12.9 KB
Veřejná vyhláška o návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 139.4 KB
Autor: Šefránek Petr; vytvořeno: 1. 2. 2014 19:00