Kontakt:

Obecní úřad
Poběžovice u Přelouče 9
535 01 Poběžovice u Přelouče

Telefon: 608 204 051
oupobezovice@volny.cz

Územní rozhodnutí o umístění stavby "splašková kanalizace a ČOV"

 Úřad městyse Choltice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Přílohy ke stažení:

Územní rozhodnutí 279.6 KB
Výkres 1 1022.6 KB
Výkres 2 1.0 MB
Autor: Šefránek Petr; vytvořeno: 5. 7. 2018 13:41