Kontakt:

Obecní úřad
Poběžovice u Přelouče 9
535 01 Poběžovice u Přelouče

Telefon: 608 204 051
oupobezovice@volny.cz

Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení kanalizace + čov

Městský úřad Přelouč - odbor stavební

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o stavební povolení ke zřízení vodního díla - splašková kanalizace a ČOV

Vyvěšeno 11.10.2018

Přílohy ke stažení:

Veřejná vyhláška 1.0 MB
Autor: Šefránek Petr; vytvořeno: 11. 10. 2018 07:36